2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Léo Serre 7e75ad857b Add database skeleton file před 2 roky
  Léo a14390f8f5 initial commit after server failure před 2 roky