2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Léo Serre 7e75ad857b Add database skeleton file pirms 2 gadiem
  Léo a14390f8f5 initial commit after server failure pirms 2 gadiem