Kabano is a PHP web application listing alpine huts. https://kabano.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 lines
245B

  1. AddDefaultCharset UTF-8
  2. RewriteEngine On
  3. # Everything uses the routing system
  4. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  5. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  6. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
  7. RewriteRule . ./index.php [L]
  8. php_value short_open_tag 1