Kabano is a PHP web application listing alpine huts. https://kabano.org/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

55 lines
1.8KB

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="fr">
 3. <? include('blocks/d.head.html'); ?>
 4. <body>
 5. <? include('blocks/d.nav.html'); ?>
 6. <section id="blog_list">
 7. <h1>Blog.</h1>
 8. <p class="subtitle">
 9. <? if ($user->rankIsHigher("moderator")) { ?>
 10. <a href="<?=$config['rel_root_folder']?>blog/new"><i class="fas fa-plus"></i> Nouvel article</a> &mdash;
 11. <? } ?>
 12. <a href="<?=$config['rel_root_folder']?>blog/rss"><i class="fas fa-rss" aria-hidden="true"></i> Flux RSS</a> &mdash;
 13. Articles <?=$first?> à <?=$last?> sur <?=$blogArticles->number?>
 14. </p>
 15. <div id="articles_list">
 16. <? foreach ($blogArticles->objs as $row) { ?>
 17. <article <? if($row->is_archive == 't') echo 'class="article_archive" '; ?>>
 18. <h2 class="article_title"><?=$row->name?>.</h2>
 19. <div class="article_content"><?=mb_substr($row->content_txt,0,200)?>...</div>
 20. <p class="article_legend">
 21. <a class="article_link" href="<?=$config['rel_root_folder']?>blog/<?=$row->permalink?>">Lire la suite...</a>
 22. <span class="article_infos">
 23. Le <? echo strftime('%e %B %G',strtotime($row->update_date)) ?> par
 24. <? if ($user->rankIsHigher("registered")) { ?>
 25. <a href="<?=$config['rel_root_folder']?>user/p/<?=$row->author?>"><?=$row->author_name?></a>
 26. <? }
 27. else { ?>
 28. <?=$row->author_name?>
 29. <? } ?>
 30. </span>
 31. </p>
 32. </article>
 33. <? } ?>
 34. </div>
 35. <div class="pagebuttons">
 36. <? if ($page != 0) { ?><a class="previous" href="<?=$config['rel_root_folder']?>blog/<?=$page?>"><i class="fas fa-chevron-left fa-fw"></i></a><? }
 37. if (($page+1)*$articles_per_pages < $blogArticles->number) { ?><a class="next" href="<?=$config['rel_root_folder']?>blog/<?=$page+2?>"><i class="fas fa-chevron-right fa-fw"></i></a><? } ?>
 38. </div>
 39. </section>
 40. <? include('blocks/d.footer.html'); ?>
 41. </body>
 42. </html>