Kabano is a PHP web application listing alpine huts. https://kabano.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Léo Serre 82f334143f Fix, replace IGN map by ortophoto 2 tygodni temu
_ressources Carto en local pour dev sur Crozet et modifs suite au passage sous windows 11 miesięcy temu
controllers Special maps for Crozet 11 miesięcy temu
includes First draft of poi edit page 11 miesięcy temu
models Add type selector in poi editor 11 miesięcy temu
third/Md Carto en local pour dev sur Crozet et modifs suite au passage sous windows 11 miesięcy temu
views Fix, replace IGN map by ortophoto 2 tygodni temu
.gitignore Add icon changing on type changing in poi editor 11 miesięcy temu
.htaccess Add database skeleton file 3 lat temu
README.md Change readme 3 lat temu
index.php initial commit after server failure 3 lat temu

README.md