Kabano is a PHP web application listing alpine huts. https://kabano.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Léo Serre b5fa4fd21a Add constraints on poi tables 1 rok temu
_ressources Add constraints on poi tables 1 rok temu
controllers Restore blog behavior with three tables 1 rok temu
includes Fix exampleweb URL with trailing / 1 rok temu
models Restore blog behavior with three tables 1 rok temu
third/Md initial commit after server failure 2 lat temu
views Fix min height for firefox 66 1 rok temu
.gitignore initial commit after server failure 2 lat temu
.htaccess Add database skeleton file 2 lat temu
README.md Change readme 2 lat temu
index.php initial commit after server failure 2 lat temu

README.md